Select Page

Eakate sotsiaalse isolatsiooni vähendamine

(Vajuta siia, et lugeda ingliskeelset teksti)

Uudised

Eesmärk
Projekti eesmärk on vähendada eakate üksildust ning sotsiaalset isolatsiooni ja tugevdada põlvkondade vahelist sidet, viies selleks kokku noored ja eakad ning pakkudes neile võimalust ühiseks kvaliteetajaks ja mitmekülgselt arendavateks tegevusteks.

Summa
67 332.90 eurot, sellest Aktiivsete Kodanike Fondi (ACF) toetus 59 951.46 eurot

Projekti elluviija
MTÜ Jututaja

Projekti kestus
1. jaanuar 2022 kuni 31. juuli 2023

Kontakt
Ederi Ojasoo ederi@jututaja.ee

Partnerid

Projekti alaeesmärgid

 • Suurendada eakate sotsiaalset aktiivsust ja vähendada nende üksildust; täiendada eakate digipädevusi ja võimalusi distantsilt lähedastega suhelda; toetada seeläbi sotsiaalset innovatsiooni Eestis.
 • Tugevdada valdkonna suhteid Hollandi ja Soomega, vahetades nendega kogemusi ning parimaid praktikaid, luua tulevikus ühiseid kampaaniaid, ettevõtmisi ja abistada üksteist nõu ja jõuga.
 • Pakkuda noortele kogukonnas mõtestatud ja tähendusrikast tegevust, täiendada noorte suhtlusoskusi ning kasvatada austust vanema põlvkonna vastu. Suurendada samas kogukonnas elavate eakate ja noorte vahelist sidet.
 • Viia läbi uuring, mis võimaldab teadlikumalt kujundada poliitikaid: uurida üksilduse esinemist eakate hulgas.

Projekti tegevused

 • Partnerülikoolidega koostöös leida aktiivsed noored, keda jututamiseks välja koolitada.
 • Noorte koolitamine (esmaabi, eakatega suhtluse, dementsuse teemadel, digikoolitus jpm).
 • Eakate digipädevuse suurendamine, sh vajalike digivahendite soetamine (nt tahvelarvutid) ning noorte digimentorite koolitamine.
 • Koostöös Pihlakodudega leida eakad, kes vajaksid vaheldust ja sotsiaalseid tegevusi (nt loomaaia külastus, loodusesse minek, muuseumikülastus jne) ning korraldada nendega ühistegevusi. Toimuvad grupikohtumised ja üks-ühele kohtumised.
 • Võimalusel eakate lugude kogumine ning nende nõusolekul ka lugude avaldadamine.
 • Koostöös Soome Ikäinstituuttiga turundusalne ühistegevus (nt ühiskampaania).
 • Õppevisiidi korraldamine Hollandisse Humanitas Deventer hooldekodusse, et tutvuda juba väga hästi toimiva sotsiaalse põlvkondade koostöömudeliga.
 • Elanikkonna küsitluse läbiviimine, mille eesmärgiks on kaardistada eakate üksilduse probleem, mis omakorda aitab hinnata meie tegevuse mõju ning saada tagasisidet üksilduse probleemi kohta eakate sihtrühmas. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin!

Projekti toetab
Projekti “Eakate sotsiaalse isolatsiooni vähendamine” toetab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia. ACF programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

“Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest”

Võta meiega ühendust!

MTÜ Jututaja

jututaja@jututaja.ee

Äriregistri kood: 80563958

Swedbank EE892200221071433032