Select Page

Jututaja korraldab kevadel noortele mitu harivat koolitust

Jututaja ootab kõiki jututajaid ja jututamisest huvitatud noori kevadistele koolitustele. Koolitused pakuvad noortele Jututaja ABC-d ehk jututamiseks vajalikku tarkust. Koolitustel käime läbi erinevad teemad, näiteks suhtlemine, koostöö ja grupi juhtimine, suhtlemine dementsete inimestega, eakatele digipädevusoskuste tutvustamine ja esmaabivõtted eakatega läbikäimisel. Koolitused toimuvad aprillis ja mais Tallinnas. 

Kui sinagi soovid Jututajaga liituda ja harivaid koolitusi läbida, siis täida sooviavaldus siin lehel!

Koolitused toimuvad Aktiivsete Kodanike Fondi projekti ACF, E21-22.01-02-04-02 „Eakate sotsiaalse isolatsiooni vähendamine“ toel.