Select Page

Jututaja otsib eestvedajat

Jututaja otsib oma meeskonda missioonitundega ja visiooniga võimekat juhti. Jututaja eestvedajana saad arendada ja suunata sotsiaalvaldkonda Eestis – seista selle eest, et ühiskonnas oleks vähem üksildust ning põlvkondade vahel toekas sild. Sinu tööd toetavad nii Jututaja asutajad kui ka tegevmeeskond.

Jututaja eestvedaja:

 • tegeleb rahastusvõimaluste otsimisega, sh projektide kirjutamisega 
 • koordineerib Jututaja igapäevast tööd
 • veab eest Jututaja strateegia loomist ja elluviimist ning huvikaitset
 • hoiab silma peal sotsiaalvaldkonna arengutel

Kandidaadilt ootame:

 • projekti kirjutamise kogemust ning teadmisi raha taotlemise võimalustest nii Eestist kui mujalt
 • enese- ja ajajuhtimisvõimet, meeskonnatöö oskusi ning algatus- ja analüüsivõimet
 • julgust ja head suhtlemisoskust
 • tahtmist ja energiat sotsiaalvaldkonnas muutusi luua
 • teadmisi Eesti sotsiaalpoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest
 • väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas
 • inglise keele oskust heal tasemel ja vene keele oskust kõnes

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas või juhtimises
 • eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või vabaühenduses
 • eelnev juhtimisalane töökogemus

Tööaeg alustamisel 1 päev nädalas töötasuga kuni 480 eurot (bruto) kuus. Töötasu on võimalik juhil ise kujundada, leides selleks võimalikud finantseerimisallikad (projektid, annetused, koostööpartnerid). Tööle asumist ootame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.05.2023.

Kandideerijatel ootame CVd ja Jututaja lähima 3 aasta arenguvisiooni (võib olla video, slaidid või kuni 1 A4 lk) 16. aprilliks 2023 aadressile jututaja@jututaja.ee.